Thử thách đếm hình trong 15 giây

Trong 15 giây, liệu bạn có đếm được chính xác số lượng hình vuông, tam giác trong mỗi bức ảnh sau?

Câu 1:

Thử thách đếm hình trong 15 giây

Câu 2:

Thử thách đếm hình trong 15 giây

Câu 3:

Thử thách đếm hình trong 15 giây

Câu 4:

Thử thách đếm hình trong 15 giây