"chong-thu-minh-bi-de-nghi-cam-xuat-canh"( Có 1 Kết quả )
Ông Otte chồng Thu Minh bị đề nghị cấm xuất cảnh Chồng ca sĩ Thu Minh

Ông Otte chồng Thu Minh bị đề nghị cấm xuất cảnh Chồng ca sĩ Thu Minh

22/08/2016