Những cái nhất F1 2014: Cú áp phe Vettel - Ferrari (P2) - Thời trang hè thu

Một mùa giải biến động kết thúc với những cuộc chuyển màu áo bom tấn.

Tags: Trang thời Những 2014 nhất cãi Thể thao Vettel Ferrari