Đôi khi phụ nữ càng đối xử tốt với đàn ông thì anh ấy càng không yêu bạn, đọc xong 3 lý do này bạn sẽ hiểu

1. Nếu người phụ nữ ngày càng siêng năng, mọi việc 'bao đồng' ôm lấy cả, từ việc cơm nước, vào bếp đến con cái... thì có thể nói, người đàn ông của bạn sẽ ngày càng lười biếng và người phụ nữ sẽ vô thức nhận những điều này. Tất nhiên có nhiều việc mà đàn ông có thể tham gia, nhưng tiếc là phụ nữ càng siêng năng ôm hết việc càng khiến đàn ông lười biếng hơn.

 

Đôi khi phụ nữ càng đối xử tốt với đàn ông thì anh ấy càng không yêu bạn, đọc xong 3 lý do này bạn sẽ hiểu

 

2. Nhiều phụ nữ, đặc biệt là sau khi kết hôn, dồn hết tâm sức cho người đàn ông của mình. Thực tế, theo cách này, cũng không phải là tốt với phụ nữ. Phụ nữ cũng cần có sự nghiệp, sở thích, chăm sóc bản thân và việc cá nhân của mình. Trong mối quan hệ vợ chồng, nếu bạn dồn hết tâm sức cho người ấy, bạn sẽ dễ đánh mất chính mình, điều này cũng gây ra nhiều áp lực cho người đàn ông, vì vậy sẽ không có lợi cho việc cải thiện tình cảm của hai người.

Đôi khi phụ nữ càng đối xử tốt với đàn ông thì anh ấy càng không yêu bạn, đọc xong 3 lý do này bạn sẽ hiểu

3. Khi gặp sự cố, người phụ nữ luôn nhận lỗi là do mình, vì vậy cô ấy thường chấp nhận tha thứ cho những lỗi lầm của người đàn ông và bao dung lỗi lầm của anh ta, nên dù anh ta biết lỗi của mình, anh ta cũng không có động cơ sửa chữa hay nhận trách nhiệm về mình...

Nhận lỗi về mình một cách mù quáng để được ân cần với đàn ông sẽ khiến đàn ông hết lần này đến lần khác trở nên coi thường, để rồi không biết trân trọng tình yêu của bạn nữa.

Đôi khi phụ nữ càng đối xử tốt với đàn ông thì anh ấy càng không yêu bạn, đọc xong 3 lý do này bạn sẽ hiểu

Xem thêm

Tags: hôn nhân kinh nghiệm yêu chuyện vợ chồng kiểu phụ nữ khiến đàn ông ghét