Djokovic - Maurer: 2 bộ mặt đối lập (V3 Monte Carlo) - Thời trang hè thu

Haider Maurer đã thể hiện hình ảnh trái ngược trong 2 set đấu trước Djokovic.

Tags: Trang bộ thời mát lấp đời Thể thao Djokovic Monte Carlo Maurer