Đấm ngất đối thủ: Cú KO đáng sợ nhất năm - Thời trang hè thu

Cú đấm chí mạng của Russell khiến đối thủ nằm sàn bất tỉnh nhân sự.

Tags: Trang đang thời thú đâm nhất năm đời sở Ngất Thể thao