Cho Khan ra rìa, Mayweather chỉ nghĩ tới Pacquiao - Thời trang hè thu

Mayweather lúc này đang rất muốn thượng đài với Pacquiao.

Tags: Trang thời Nghi chỉ tới khăn Thể thao rìa Pacquiao Mayweather